Zuchthündin


Zuchthündin


Aika vom Schwarzachtal PP 14558
DGStB 64921

VJP HZP VGP HN LN spl. 
gew.: 10.01.2010 

dunkelbraun, g/g, HD A1,
Stockmaß 61 cm

 

 

Eltern


Vater: Volvo vom Geweberwald PP 13502 VJP HZP VGP Btr HN sil. spl.

braun Sg/sg HD A2 

Mutter: Anka vom Köstersteg PP 14193 VJP HZP VGP Btr LN AH HN spl.

braun Sg/g HD B1

 

Großeltern


V: PPS Flax vom Grünen Weg PP13085 DGStB 50549 HD B2

M: Senta vom Geweberwald PP 13042 DGStB 50998 HD 0

V: Gero vom Meissner Bergland PP 12955 DGStB 51655 HD 0

M: Ira von Hagenhof PP13780 VJP HZP HN sil. HD 1